MUNKALEDEN

För er som vill uppleva alla typer av småländsk natur bör ni ägna en dag åt att gå Munkaleden, en pilgrimsled på 40 km mellan Nydala och Byarum. Stiftsgården Tallnäs ligger mitt emellan de här två platserna.Det går också bra att dela upp Munkaleden på två dagar och göra ett uppehåll på Tallnäs där ni kan äta gott och övernatta för att sedan vandra vidare nästkommande dag.

Munkaleden är uppmärkt med blå färg och pilar med abbotsigill vid alla vägsjäl. Utmed leden finns också informationstavlor med uppgiftter om naturen och historiska platser. Det finns särskilda meditationstavlor vid platser där du kan finna vila.


Munkaleden går igenom alla typer av smålänsk natur, tallskog, mörk granskog, odlad mark, genom vackra ängar och hagar och över mossmark. Du kan vandra på egen hand. Organiserad vandring får endast ske i Föreningen Munkaleden Nydala-Byarums regi. Allemansrätten tillåter inte användande av naturen i kommersiellt syfte utan tillstånd från markägare. De 30 markägare, över vilkas ägor leden passerar, har ställt sig positiva till föreningens arbete.

Vid Tolvabron finns det möjlighet att grilla (Alternativ sträcking etapp A4 och A5).

Mellan Tallnäs och Skog är leden framkomlig för rullstolsbundna, men det finns en del branta backar (Alternativ sträcking etapp A3 och A4.) Vid Munkehatt är meditationsplatsen handikappanpassad (etapp 2). Munkaleden är en vandringsled där vi tänkt att du ska kunna få vila och ro i vacker och omväxlande natur, känna historiens vingslag och med hjälp av Guds ord få tid till meditation och eftertanke.

Munkaleden är en led avsedd för tystnad, stillhet och meditation. Därför är cykling förbjuden. 

Munkaleden mellan Nydala och Byarum är ca 40 km lång. Den alternativa sträckningen mellan Tallnäs och Byarum är ca 20 km lång.


Mer information hittar ni på www.munkaleden.se